IDeeS

21 tekstów – auto­rem jest IDeeS.

Eugenika

Stała pośród wiatru
roz­paczli­wie błagając Bo­ga
ale On umarł
i w myślach się pochował,
Uk­ryła się w so­bie
kiedy poczuła na­gość ciała
a wstyd był obok
był wszys­tkim co wte­dy miała.
Usłyszała krzyk
chy­ba wy­darł się jej z [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 28 maja 2014, 11:51

Świat się nie zmienia, to ludzie pat­rzą na niego inaczej. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 19 kwietnia 2014, 16:15

To dusze przebijają ozon

Jest już pra­wie po wszystkim
Minęło kil­ka chwil
Czas stał mi się obcy,
nie mogę już od­na­leźć się w nim
Tak kur­czo­wo trzy­mać się życia
Nikt nie przy­puszczał, że pragnę już tyl­ko być
za­nurzyć się w od­dechu
i [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 6 fiszek • 5 kwietnia 2014, 11:47

Krótka wola przetrwania

Wszys­tko wokół zniewo­lił czas
roz­piął skrzydła
i wzle­ciał nad nas
nie dając szans by uciec.
Uniżeni bez przyszłości
z przeszłością w myślach szaleni
to te­raz trwa po wieki
i to się nig­dy nie zmieni.
Świat zas­tygł i nie chce [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 11 fiszek • 22 marca 2014, 15:57

Albo nie będzie nic.

Zos­ta­nie nam niebo
całe nies­kruszo­ne
Gdy czas wyp­rzedzi myśli
spaz­ma­tycznie opuszczone
Od­dech wzgar­dzi siłą
ja­kiej zabraknie
I zos­ta­nie już na zawsze
nie wy­dos­taw­szy się wyblaknie.
Czas za­nik­nie dla nas
nie będzie już biegu dni
Wiesz, bo to jest tak,
że naj­da­lej się wte­dy śni. 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 9 stycznia 2014, 19:32

Boję się śmierci.

Spadło na mnie światło świtu,
a ja poczułam ulgę,
że mogę zo­baczyć ściany.
Blask roz­bił wizję śmierciocieni,
a ja znów mogłam oddychać.
Nad­szedł no­wy dzień,
a ja wciąż bałam się nocy.
Nie chciałam od­chodzić
ale być obec­na w sobie. 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 28 listopada 2013, 20:43

Po przek­rocze­niu włas­nych gra­nic, nikt już nie po­zos­ta­je ta­ki sam. 

myśl
zebrała 100 fiszek • 23 listopada 2013, 13:55

Wstyd

Nieustępli­wa znieczulica
sku­pia się
w oku cyklopa

to uczucie

Wy­lewa się
we mnie
na oścież

Ima­gina­cyj­nie się
topię
między ziar­nka piasku. 

wiersz
zebrał 16 fiszek • 15 lutego 2013, 17:04

Samotność

Cisza i ja 
Koegzystujemy

Myśli wie­szają się z zazdrości
Ma­leńka szu­bieni­ca inwidualności

Nag­le ta ka­zała zwać się samotnością
Poczułam strach, gdzie mo­ja cisza zmie­sza­na z wol­nością ?

Pew­nej ciem­ności wnikła we mnie cała
cała - des­po­tyczna i zuchwała
Na ob­cym ka­wałku podłogi
Od­kry­wała mnie, aż poczułam się szalona
W szpet­nej niemocy
Przes­tałam czuć siebie w sobie. 

wiersz
zebrał 18 fiszek • 24 stycznia 2013, 13:40

BPM

Za­nikam na dnie perswazji
W ni­cości bytu
W mod­li­tew­nej kurtuazji
Za­mykam słowa w bez­czel­ności chwytu.

To już nie żal,
To tnąca tęsknota
I obłąka­ne oczy wznoszące się w dal
Gdzie sza­lony despota
to­nie w poez­ji, pod hu­kiem uczu­ciowych fal

Pat­rząc w dal...

A w da­li czai się wiara
i mru­ga ocza­mi dopełnienia
Nie wiem już jak błagać
o ubo­gi stan uwolnienia. 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 6 stycznia 2013, 20:33

IDeeS

Zeszyty
  • Co – war­to zauważyć.

  • O. – Na dłuższe roz­patry­wanie.

  • Wszystko – i nic (...) co naj­lep­sze.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

IDeeS

Użytkownicy
H I J
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność